ABANI Kelimesinin Anlami Nedir

Türkçe de ABANI ile başlayan 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ABANI ile biten 60 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde ABANI bulunan 3 kelime yer almaktadır.
A ile başlayan 5 harfli kelimeler
abaca abacı abada abadi abalı abama abana abanı abani abart abası abaya abayı abdal abdda abdlı abece abese abesi abici abide abili abime abimi abine abini abise abisi abiye abiyi ablak ablam ablan ablin abone abram abrar abraş abril abuca abuda abuka abura abuya acaba acara acarı acele acemi aceze acıcı acıda acıdı acıka acılı acıma acımı acına acını acısa acısı acıta acıya acıyı acibe acile acili acize acizi acuna acunu acura acuru acuze aczim aczin açalı açama açana açanı açara açarı aççık açıca açıcı açıda açığa açığı açıla açılı açıma açımı açına açını açısı açışı açıya açıyı açken açlar açlık açlım açmak açmam açman açmaz açmış açsak açsam açsan açsın açtan açtık açtım açtın açtır adaba adabı adaca adacı adada adadı adağa adağı adale adalı adama adamı adana adanı adasa adası adaşa adaşı adata adaya adayı addan adden addım addır addin adede adedi ademe ademi adese adeta adete adeti adılı adıma adımı adına adını adıyı adice adide adile adili adimi adine adini adisi adiye adiyi adken adlan adlar adler adlık adlım adlın adlin admış adres adsal adsan adsek adsız adsin afaka afakı afaki afata afatı afazi afete afeti affet affım affın afide afife afifi afili afini afisi afişe afişi afiye afken aflar aflık afram afran afsız afsun aftan aftın aftır aftlı aftos afyon agahı agele agora agraf agucu agusu aguyu ağaca ağacı ağada ağalı ağama ağana ağanı ağara ağart ağası ağaya ağayı ağcın ağdam ağdan ağdım ağdır ağıcı ağıda ağıdı ağıla ağılı ağıma ağımı ağına ağını ağıra ağırı ağısı ağışı ağıyı ağlak ağlan ağlar ağlat ağlık ağmak ağmaz ağmış ağnam ağnat ağrım ağrın ağrır ağsak ağsal ağsam ağsan ağsın ağsız ağyar ağzım ağzın ahada ahali ahama ahana ahanı ahara aharı ahası ahaya ahayı ahbap ahdim ahdin ahenk ahfat ahımı ahına ahını ahıra ahırı ahice ahide ahili ahime ahini ahire ahiri ahisi ahiyi ahize ahkam ahlaf ahlak ahlan ahlar ahlat ahlın ahmak ahmış ahraz ahret ahsan ahşam ahşan ahşap ahtan ahtır ahulu ahusu ahuya ahuyu ahval aidat ailem ailen aitim aitiz aitse aitti ajana ajanı ajans ajite akaca akada akağa akait akaju akala akalı akamı akana akanı akara akarı akası akaya akayı akbaş akçam akçan akçen akçıl akçın akdim akdin akıca akıcı akıla akılı akıma akımı akına akını akısı akışa akışı akıta akıya akide akile akili akime akimi akken akkor akkuş aklan aklar aklaş aklen aklık aklım aklın aklim aklin akmak akmam akman akmaz akmış akora akort akoru akran akrep aksak aksal aksam aksan aksar aksat aksım aksın aksır aksim aksin aksla akslı akson aksta akstı akşam akşın aktan aktar aktık aktım aktın aktır aktif aktör akuta akutu akücü aküde akülü aküne akünü aküsü aküye aküyü akvam alaca alacı alada alaka alala alalı alama alamı alana alanı alarm alası alaya alayı alaza albay albüm alcık alçak alçal alçım alçın aldan aldat aldık aldım aldın aldır aleme alemi aleni alete aleti aleve alevi aleyh alfam alfan algde algım algın algin alıca alıcı alıma alımı alına alını alışa alışı alice alici alide alile alili alime alimi aline alini alisi aliye aliyi alize alken alkım alkış alkil alkol allak allan allar allat allık almaç almak almam alman almaş almaz almış alnım alnın aloda aloma alona alonu alosu aloya aloyu alpla alplı alsak alsam alsan alsın alsız altes altık altım altın altız altla altlı alton altta alttı amaca amacı amada amade amale amalı amali amana amanı aması amaya amayı ambar amber amcam amcan amele ameli amfor amibe amide amidi amigo amile amili amine amini amire amiri ammam amman ammen amorf amper ampir ampul amuda amudi amudu anaca anacı anada analı anama anamı anana anane ananı anası anaya anayı ancak ancam ancan ancın andaç andan andıç andık andım andın andır andız anele anemi angın angut anıcı anıda anıla anılı anıma anımı anına anını anıra anısı anışı anıta anıtı anıya anıyı anıza anızı anide anili anime anini anisi aniye aniyi anjin anken anket anlak anlam anlan anlar anlaş anlat anlık anlım anmak anmam anmaz anmış annem annen anodu anons ansak ansal ansam ansan ansın ansır ansız anten antet antik antla antlı antre antsa antta anttı anudu anüse anüsü anyon aorta aortu apacı apara aparı apart apaza apele apeli apışa apiko aplik aport apsen apsis aptal araba araca aracı arada aradı araka arakı arala aralı arama aramı arana aranı arasa arası araşa arata araya arayı araza arazı arazi arcın ardak ardam ardan ardıç ardık ardıl ardım ardın ardır arefe arena argaç argın argıt argom argon arıca arıcı arıda arığı arılı arıma arına arını arısı arışa arışı arıya arıyı arıza arızı arızi arian arife arifi ariya ariza arkaç arkam arkan arken arkın arkla arklı arkta arlan arlar arlık armam arman armış armut armuz aroma arpan arpça arpçı arpej arpım arpın arpla arpta arptı arsak arsal arsam arsan arsın arsız arşen arşın arşiv arşla arşta arştı artan artar artçı arter artık artıl artım artın artıp artır artış artla artlı artma artsa artsı artta arttı aruza aruzu aryan arzda arzdı arzım arzın arzla arzum arzun asaba asabı asabi asada asala asalı asama asamı asana asanı asara asarı asası asaya asayı asesi ashap asıcı asıkı asıla asılı asıma asımı asına asını asice aside asidi asile asili asime asimi asini asisi asist asiye asiyi asken asker askın askla aslam aslan aslar aslen aslık aslım aslın aslim aslin asmak asmam asman asmaz asmış aspur asrın asrim asrin assak assal assam assan assım assın astan astar astık astım astın astır astla astta asude aşağı aşalı aşama aşana aşanı aşara aşarı aşari aşçım aşere aşevi aşıcı aşıda aşığa aşığı aşıka aşıkı aşıla aşılı aşıma aşımı aşına aşını aşıra aşırı aşırt aşısı aşışı aşıya aşıyı aşina aşkçı aşkım aşkın aşkız aşkla aşklı aşksa aşkta aşktı aşlar aşlık aşmak aşmam aşman aşmaz aşmış aşnan aşsak aşsam aşsan aşsın aşsız aştan aştık aştım aştın aştır aşure ataca atacı atada atadı atağa atağı atalı atama atamı atana atanı atari atasa atası ataşa ataşe ataşı atata ataya atayı atede ateli atene atesi ateşe ateşi ateye ateyi atfen atfet atfın atıcı atığa atığı atıla atılı atıma atımı atına atını atışa atışı atici atide atiği atili atine atini atisi atiye atiyi atken atkım atkın atlan atlar atlas atlaş atlat atlet atlık atlım atmak atmam atman atmaz atmık atmış atole atolü atoma atomu atsak atsal atsam atsan atsın atsız attan attar attık attım attın attır autla autta auttu autum avala avale avalı avali avama avamı avans avara avare avaza avazı avcık avdan avdet avdır avene avgın avıma avımı avına avını avize avken avlak avlan avlar avlat avmış avrat avret avrom avsan avsın avuca avucu avuna avunç avurt avuta ayada ayağa ayağı ayale ayalı ayali ayama ayana ayanı ayara ayarı ayası ayaya ayayı ayaza ayazı aycık aycım aycın ayçam ayçan aydan aydık aydım aydın aydır ayete ayeti aygın aygır aygıt ayıba ayıbı ayıca ayıcı ayıda ayığı ayıla ayılı ayılt ayıma ayımı ayına ayını ayıra ayırt ayısı ayışı ayıya ayıyı ayine ayini ayken aylak aylam aylan aylar aylık aylım aylın aymak ayman aymaz aymış aynam aynan aynaz aynca aynda ayndı aynen aynım aynın aynız aynim aynin ayraç ayran ayrıç ayrık ayrıl ayrım ayrın ayrış ayrıt aysak aysal aysan aysın aysız aytış ayvam ayvan ayvaz ayyar ayyaş ayyuk azaba azabı azada azade azadı azala azalı azalt azama azamı azami azana azanı azara azarı azası azaya azayı azcık azdan azdık azdım azdır azgın azıda azığı azılı azımı azına azını azısı azıya azıyı azize azizi azken azlar azlet azlık azlım azlim azlin azmak azmam azman azmaz azmet azmış azmim azmin aznif azoik azota azotu azsak azsın
I ile sonlanan 5 harfli kelimeler
abadi abani abesi abici abili abimi abini abisi abiyi acemi acili acizi adedi ademi adeti adili adimi adini adisi adiyi afaki afazi afeti afifi afili afini afisi afişi ahali ahili ahini ahiri ahisi ahiyi aitti akili akimi alemi aleni aleti alevi alici alili alimi alini alisi aliyi amali ameli amidi amili amini amiri amudi anemi anili anini anisi aniyi apeli arazi arızi arifi asabi asesi asidi asili asimi asini asisi asiyi aşari aşevi atari ateli atesi ateşi ateyi atici atiği atili atini atisi atiyi avali ayali ayeti ayini azami azizi bahri bahsi bayii bedii bedri beisi bejdi bejli bekçi bekli bekri bekti beldi belgi belki belli belsi benci bendi bengi benli benzi berki berri beşli beşsi beşti betsi betti beyci beydi beyli beyni beyti beyzi bezci bezdi bezli biati biçki biçti bikri bildi bilgi binci bindi bingi binli bipli birci birdi birli birsi bissi bisti bitçi bitki bitli bitti bizdi bizli breli briçi caizi cebri ceddi cehdi cehli cehri celbi cemdi cemli cengi cepçi cepli cerci cerdi cerhi cerri cetsi cetti cevri cezai cezri ciddi cifti cildi cimdi cimli cimri cinai cinci cindi cinli cinsi cipçi cipli cipsi cipti cirmi cismi çekli çekti çeldi çengi çerci çerçi çersi çeşni çevri çifti çiğdi çiğli çilli çimci çimdi çimli çipli çipsi çirci çisti çişli çişti çitçi çitli çizdi çizgi dahli daimi dairi defni değdi dehli deksi deldi delgi delki demdi demli dendi dengi denli derbi derci derdi dergi derki dersi derzi desti deşti detti devdi devli devri deydi dikçi dikli dikti dilci dildi dilli dinci dinçi dindi dingi dinli dinsi dipli dipti diski dişçi dişli dişti dizdi dizgi dizli düeti ebedi ebeli ebemi ebesi ebeyi eceli ecemi ecesi eceyi edebi edeci edeli edemi edeni ederi edesi edeyi edibi edici ediği edili edimi edişi efeli efemi efesi efeyi egeci egeli egeyi eğeri eğesi eğici eğili eğimi eğişi ekeli ekeni ekibi ekici ekili ekimi ekini ekişi eküri eledi eleği eleji elemi elifi elimi elini eliti eliyi emeği emeli emeni emesi emici emili emini emişi enayi eneli enezi eniği enini eniyi epeli epeyi epiği ereği ereli ereni eresi erici eridi eriği erimi erini erişi erkçi erkli esasi esefi eseli eseni eseri esesi esimi esini esiri esişi espri eşeği eşeli eşeni eşici eşiği eşimi eşini eşiti eteği eteni eteri etiği etili etimi etini eveti evimi evini eyeri eyini ezani ezeli ezeni ezesi ezici eziği ezili ezişi faali fahri faili faizi fanti fecri fedai fekki felci fenci fendi fenli fenni ferdi ferli fersi fesçi feshi fesli festi fethi fevci fevki fevri feyzi fıtri fiili fikri filci fildi filli filmi filsi fişçi fişli fitti flori freni frizi gadri gaibi garbi gasli gayri geççi geçli geçti geldi gemci gemli genci gendi genli genzi gerçi gerdi gergi gezdi gezli gezsi girdi gitti giydi giysi gizci gizdi gizli gresi grevi gribi grili grimi grisi griyi hacmi hacri haczi hadci haddi hadsi haili haini haizi hakçi hakki hakli halci haldi halli halsi hamsi hangi hapsi harbi harfi hasbi haşri haşvi hatmi havai havli haydi hayli hemdi hemsi hendi hepçi hepli hepsi herci herdi herki hersi heyli hicri hicvi hiççi hiçti hindi hinli hippi hisçi hisli hissi histi hişti hizbi hodri hükmi ibiği ibişi içeli içeni içeri içesi içici içimi içini içişi idadi idari idesi ideyi ikici ikili ikimi ikini ikisi ikiyi ikizi ilahi ileri ilesi ileti iliği ilimi ilini ilkli ilkti imali imini imişi ineci ineği ineli ineni inesi inici inini inisi inişi ipeği ipimi ipini ipiyi iradi irili irini irisi irişi ironi isimi isini isiyi işari işedi işimi işini iteği iteli iteni itici itili itimi itini itişi ivedi ivesi iyemi iyesi iyeyi iyici iyili iyimi iyini iyisi iyiyi izafi izimi izini iziyi jeldi jelli jesti jetsi jetti kabri kadri kaili kaini kalbi karni kasti katli katti kavli kavmi kekli kekti kelci keldi kelli kelsi kemdi kemsi kendi kenti kepli kerhi kerki kerti kesbi kesçi keski kesri kesti keşçi keşfi keşli keşti ketli ketti keyfi kezdi kısmi kibri kilci kildi killi kimci kimdi kimli kimsi kinci kindi kinli kinsi kipli kipti kirdi kirli kirpi kirsi kisti kitçi kitli kitti kiydi klibi kliği kombi kredi kremi krepi kreşi krizi kroki kutsi külli kürdi lafzi lahdi laiği laini lalli lefti lehli lendi lensi lepsi leşçi leşti leyci leydi leyli leysi lifli lifsi lifti ligdi ligli linci linki lirdi lirli maddi maili maimi maisi maiyi marki meali mebni meçli meddi mehdi melci meldi melli mendi menfi menni merci merdi mermi mersi mesai meshi mesti meşki metli metni mevki mevti mevzi meydi meyli meysi mildi milli mimli mimsi mirci misçi miski misli missi misti mitçi mitli mitti miydi mukni mülki münşi mürai naibi naifi naili nakdi nakli nefsi nefti nehri nehyi nemci nemli nendi nesci nesli nesri neşri netçi netli netsi netti nevri neyci neydi neyli neysi nezri nihai nimsi ninni nisai nispi nişli obezi ofisi ojeli ojemi ojeni ojesi ojeyi okapi okeyi oleyi opali oteli ovali öbeği ödedi ödeli ödemi ödevi ögeli ögesi ögeyi ökeli ökemi ökesi ökeyi öleli öleni ölesi öneli önemi öneri öpeni öpesi öreli öreni öteki ötesi öteyi öveni özeli özeni özeti pakti parti pekti pensi permi pesti peşli peyki piçti pilli pimli pindi pingi pinti pirci pirdi pirli pisli pisti pişti plili presi primi prizi rahmi ralli recmi reddi reeli reisi remli remsi remzi rendi rengi resmi resti retçi retli retti reyli reysi rindi ringi riski ritmi rubai rugbi saati saiki sairi sanki sathi seçki seçti sekli seksi sekti selbi selci seldi selli semai semsi semti sendi senli serci serdi serfi sergi serli serti servi sesçi sesli sesti setçi setli setri setti sevdi sevgi sevki seyri sezdi sezgi sıhhi sıhri sınai sihri sikti sildi silgi simdi simli simsi sinci sindi sinni sinsi sipsi sirki sisli sissi sivri siydi sizli skeci skici skili skini skisi skiyi slipi sorti stepi stili suali süeti süfli süiti şahsi şairi şarki şebli şeddi şefçi şefli şefti şehri şekli şelfi şemsi şenci şendi şenli şensi şerdi şerhi şerli şerri şetti şevki şevli şeyci şeydi şeyhi şeyli şeysi şiiri şildi şimdi şirki şisti şişçi şişli şişti tabii taksi takti tasdi teali teati tedai tefçi tefli tekçi tekli teksi tekti telci teldi telli temci temsi tenci tendi tenli tensi teori tepki tepsi tepti terbi terci terdi terfi terki terli tersi terzi tesri testi teşci teşri teşyi tevdi tevki tevsi tevzi teybi tezdi tezli tıbbi tikli tilki timci timdi timli tinci tinli tipçi tipli tipti tirdi tirli tirsi titri tizdi tizli treni udini udisi udiyi umumi üçeri ümidi üreci üredi üreli üremi üreni üresi üreyi üveyi üvezi üyeli üyeni üyesi üyeyi üzeli üzeni üzeri vaadi vahdi vahşi vahyi vaizi vakti valsi vardi vecdi vechi vehmi vendi verdi vergi vezni vinci virdi viski vitri yahni yahşi yardi yazki yeddi yeğdi yeğni yeisi yekçi yekli yekti yelli yemci yemdi yemli yenci yendi yenli yerci yerdi yergi yerli yetki yetti yevmi yılki yirmi yitti yivli zaidi zecri zehri zemci zemli zenci zerci zerdi zerki zerli zevci zevki zımni zifti zihni zikri zilci zilli zimmi zirai zloti zombi