ABAYI Kelimesinin Anlami Nedir

Türkçe de ABAYI ile başlayan 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ABAYI ile biten 25 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde ABAYI bulunan 14 kelime yer almaktadır.
A ile başlayan 5 harfli kelimeler
abaca abacı abada abadi abalı abama abana abanı abani abart abası abaya abayı abdal abdda abdlı abece abese abesi abici abide abili abime abimi abine abini abise abisi abiye abiyi ablak ablam ablan ablin abone abram abrar abraş abril abuca abuda abuka abura abuya acaba acara acarı acele acemi aceze acıcı acıda acıdı acıka acılı acıma acımı acına acını acısa acısı acıta acıya acıyı acibe acile acili acize acizi acuna acunu acura acuru acuze aczim aczin açalı açama açana açanı açara açarı aççık açıca açıcı açıda açığa açığı açıla açılı açıma açımı açına açını açısı açışı açıya açıyı açken açlar açlık açlım açmak açmam açman açmaz açmış açsak açsam açsan açsın açtan açtık açtım açtın açtır adaba adabı adaca adacı adada adadı adağa adağı adale adalı adama adamı adana adanı adasa adası adaşa adaşı adata adaya adayı addan adden addım addır addin adede adedi ademe ademi adese adeta adete adeti adılı adıma adımı adına adını adıyı adice adide adile adili adimi adine adini adisi adiye adiyi adken adlan adlar adler adlık adlım adlın adlin admış adres adsal adsan adsek adsız adsin afaka afakı afaki afata afatı afazi afete afeti affet affım affın afide afife afifi afili afini afisi afişe afişi afiye afken aflar aflık afram afran afsız afsun aftan aftın aftır aftlı aftos afyon agahı agele agora agraf agucu agusu aguyu ağaca ağacı ağada ağalı ağama ağana ağanı ağara ağart ağası ağaya ağayı ağcın ağdam ağdan ağdım ağdır ağıcı ağıda ağıdı ağıla ağılı ağıma ağımı ağına ağını ağıra ağırı ağısı ağışı ağıyı ağlak ağlan ağlar ağlat ağlık ağmak ağmaz ağmış ağnam ağnat ağrım ağrın ağrır ağsak ağsal ağsam ağsan ağsın ağsız ağyar ağzım ağzın ahada ahali ahama ahana ahanı ahara aharı ahası ahaya ahayı ahbap ahdim ahdin ahenk ahfat ahımı ahına ahını ahıra ahırı ahice ahide ahili ahime ahini ahire ahiri ahisi ahiyi ahize ahkam ahlaf ahlak ahlan ahlar ahlat ahlın ahmak ahmış ahraz ahret ahsan ahşam ahşan ahşap ahtan ahtır ahulu ahusu ahuya ahuyu ahval aidat ailem ailen aitim aitiz aitse aitti ajana ajanı ajans ajite akaca akada akağa akait akaju akala akalı akamı akana akanı akara akarı akası akaya akayı akbaş akçam akçan akçen akçıl akçın akdim akdin akıca akıcı akıla akılı akıma akımı akına akını akısı akışa akışı akıta akıya akide akile akili akime akimi akken akkor akkuş aklan aklar aklaş aklen aklık aklım aklın aklim aklin akmak akmam akman akmaz akmış akora akort akoru akran akrep aksak aksal aksam aksan aksar aksat aksım aksın aksır aksim aksin aksla akslı akson aksta akstı akşam akşın aktan aktar aktık aktım aktın aktır aktif aktör akuta akutu akücü aküde akülü aküne akünü aküsü aküye aküyü akvam alaca alacı alada alaka alala alalı alama alamı alana alanı alarm alası alaya alayı alaza albay albüm alcık alçak alçal alçım alçın aldan aldat aldık aldım aldın aldır aleme alemi aleni alete aleti aleve alevi aleyh alfam alfan algde algım algın algin alıca alıcı alıma alımı alına alını alışa alışı alice alici alide alile alili alime alimi aline alini alisi aliye aliyi alize alken alkım alkış alkil alkol allak allan allar allat allık almaç almak almam alman almaş almaz almış alnım alnın aloda aloma alona alonu alosu aloya aloyu alpla alplı alsak alsam alsan alsın alsız altes altık altım altın altız altla altlı alton altta alttı amaca amacı amada amade amale amalı amali amana amanı aması amaya amayı ambar amber amcam amcan amele ameli amfor amibe amide amidi amigo amile amili amine amini amire amiri ammam amman ammen amorf amper ampir ampul amuda amudi amudu anaca anacı anada analı anama anamı anana anane ananı anası anaya anayı ancak ancam ancan ancın andaç andan andıç andık andım andın andır andız anele anemi angın angut anıcı anıda anıla anılı anıma anımı anına anını anıra anısı anışı anıta anıtı anıya anıyı anıza anızı anide anili anime anini anisi aniye aniyi anjin anken anket anlak anlam anlan anlar anlaş anlat anlık anlım anmak anmam anmaz anmış annem annen anodu anons ansak ansal ansam ansan ansın ansır ansız anten antet antik antla antlı antre antsa antta anttı anudu anüse anüsü anyon aorta aortu apacı apara aparı apart apaza apele apeli apışa apiko aplik aport apsen apsis aptal araba araca aracı arada aradı araka arakı arala aralı arama aramı arana aranı arasa arası araşa arata araya arayı araza arazı arazi arcın ardak ardam ardan ardıç ardık ardıl ardım ardın ardır arefe arena argaç argın argıt argom argon arıca arıcı arıda arığı arılı arıma arına arını arısı arışa arışı arıya arıyı arıza arızı arızi arian arife arifi ariya ariza arkaç arkam arkan arken arkın arkla arklı arkta arlan arlar arlık armam arman armış armut armuz aroma arpan arpça arpçı arpej arpım arpın arpla arpta arptı arsak arsal arsam arsan arsın arsız arşen arşın arşiv arşla arşta arştı artan artar artçı arter artık artıl artım artın artıp artır artış artla artlı artma artsa artsı artta arttı aruza aruzu aryan arzda arzdı arzım arzın arzla arzum arzun asaba asabı asabi asada asala asalı asama asamı asana asanı asara asarı asası asaya asayı asesi ashap asıcı asıkı asıla asılı asıma asımı asına asını asice aside asidi asile asili asime asimi asini asisi asist asiye asiyi asken asker askın askla aslam aslan aslar aslen aslık aslım aslın aslim aslin asmak asmam asman asmaz asmış aspur asrın asrim asrin assak assal assam assan assım assın astan astar astık astım astın astır astla astta asude aşağı aşalı aşama aşana aşanı aşara aşarı aşari aşçım aşere aşevi aşıcı aşıda aşığa aşığı aşıka aşıkı aşıla aşılı aşıma aşımı aşına aşını aşıra aşırı aşırt aşısı aşışı aşıya aşıyı aşina aşkçı aşkım aşkın aşkız aşkla aşklı aşksa aşkta aşktı aşlar aşlık aşmak aşmam aşman aşmaz aşmış aşnan aşsak aşsam aşsan aşsın aşsız aştan aştık aştım aştın aştır aşure ataca atacı atada atadı atağa atağı atalı atama atamı atana atanı atari atasa atası ataşa ataşe ataşı atata ataya atayı atede ateli atene atesi ateşe ateşi ateye ateyi atfen atfet atfın atıcı atığa atığı atıla atılı atıma atımı atına atını atışa atışı atici atide atiği atili atine atini atisi atiye atiyi atken atkım atkın atlan atlar atlas atlaş atlat atlet atlık atlım atmak atmam atman atmaz atmık atmış atole atolü atoma atomu atsak atsal atsam atsan atsın atsız attan attar attık attım attın attır autla autta auttu autum avala avale avalı avali avama avamı avans avara avare avaza avazı avcık avdan avdet avdır avene avgın avıma avımı avına avını avize avken avlak avlan avlar avlat avmış avrat avret avrom avsan avsın avuca avucu avuna avunç avurt avuta ayada ayağa ayağı ayale ayalı ayali ayama ayana ayanı ayara ayarı ayası ayaya ayayı ayaza ayazı aycık aycım aycın ayçam ayçan aydan aydık aydım aydın aydır ayete ayeti aygın aygır aygıt ayıba ayıbı ayıca ayıcı ayıda ayığı ayıla ayılı ayılt ayıma ayımı ayına ayını ayıra ayırt ayısı ayışı ayıya ayıyı ayine ayini ayken aylak aylam aylan aylar aylık aylım aylın aymak ayman aymaz aymış aynam aynan aynaz aynca aynda ayndı aynen aynım aynın aynız aynim aynin ayraç ayran ayrıç ayrık ayrıl ayrım ayrın ayrış ayrıt aysak aysal aysan aysın aysız aytış ayvam ayvan ayvaz ayyar ayyaş ayyuk azaba azabı azada azade azadı azala azalı azalt azama azamı azami azana azanı azara azarı azası azaya azayı azcık azdan azdık azdım azdır azgın azıda azığı azılı azımı azına azını azısı azıya azıyı azize azizi azken azlar azlet azlık azlım azlim azlin azmak azmam azman azmaz azmet azmış azmim azmin aznif azoik azota azotu azsak azsın
I ile sonlanan 5 harfli kelimeler
abacı abalı abanı abası abayı abdlı acarı acıcı acıdı acılı acımı acını acısı acıyı açalı açanı açarı açıcı açığı açılı açımı açını açısı açışı açıyı adabı adacı adadı adağı adalı adamı adanı adası adaşı adayı adılı adımı adını adıyı afakı afatı aftlı agahı ağacı ağalı ağanı ağası ağayı ağıcı ağıdı ağılı ağımı ağını ağırı ağısı ağışı ağıyı ahanı aharı ahası ahayı ahımı ahını ahırı ajanı akalı akamı akanı akarı akası akayı akıcı akılı akımı akını akısı akışı akslı akstı alacı alalı alamı alanı alası alayı alıcı alımı alını alışı alplı altlı alttı amacı amalı amanı aması amayı anacı analı anamı ananı anası anayı anıcı anılı anımı anını anısı anışı anıtı anıyı anızı antlı anttı apacı aparı aracı aradı arakı aralı aramı aranı arası arayı arazı arıcı arığı arılı arını arısı arışı arıyı arızı arklı arpçı arptı arştı artçı artlı artsı arttı arzdı asabı asalı asamı asanı asarı asası asayı asıcı asıkı asılı asımı asını aşağı aşalı aşanı aşarı aşıcı aşığı aşıkı aşılı aşımı aşını aşırı aşısı aşışı aşıyı aşkçı aşklı aşktı atacı atadı atağı atalı atamı atanı atası ataşı atayı atıcı atığı atılı atımı atını atışı avalı avamı avazı avımı avını ayağı ayalı ayanı ayarı ayası ayayı ayazı ayıbı ayıcı ayığı ayılı ayımı ayını ayısı ayışı ayıyı ayndı azabı azadı azalı azamı azanı azarı azası azayı azığı azılı azımı azını azısı azıyı bağcı bağdı bağlı bağrı bahtı baktı balcı baldı balkı ballı bamsı bandı bankı barcı bardı barkı barlı basçı baskı baslı bassı bastı başçı başlı baştı batkı batlı batnı battı bavlı baycı baydı baylı bayrı bazcı bazdı bazlı bazsı bıçkı bıktı boası boayı camcı camdı camlı camsı cancı candı canlı cansı carcı cardı carlı carsı cartı caydı cazcı cazdı cazlı cıktı cılkı cırdı cırtı çağcı çağdı çağlı çağrı çaktı çaldı çalgı çaltı çamcı çamlı çancı çandı çanlı çapçı çaplı çaptı çarcı çarkı çarlı çarpı çarsı çarşı çatkı çatlı çatsı çattı çavdı çavlı çaycı çaydı çaylı çığcı çığlı çıktı çıngı çırpı çıtlı dağcı dağdı dağlı dalcı daldı dallı dalsı damcı damdı damlı dancı dandı danlı dansı darbı darcı dardı davcı davsı daydı dırdı dışkı dışlı dramı duacı dualı duamı duanı duası duayı ebadı edalı edası edatı edayı elamı elası elayı eratı esası etabı ezalı ezanı ezası ezayı fakçı faklı fakrı faksı faktı falcı fallı fandı farcı fardı farkı farlı farsı farzı faslı faylı fazlı fıkhı fırtı fıslı fıstı fışkı flaşı frakı fuarı gafçı gaflı gaftı gamlı garbı garcı gardı garkı gasbı gayrı gayzı gazcı gazdı gazlı gramı haccı haçlı hafçı hakçı hakkı haklı haktı halcı haldı halkı hallı haltı hamdı hamlı hamsı hancı hanlı hansı hapçı haplı hapsı haptı harcı hardı harlı harpı harsı hartı hasmı hassı hastı hatçı hatlı hattı haycı haydı haylı hayrı hayzı hazcı hazdı hazlı hazmı hazzı hıfzı hıncı hındı hırlı hırsı hırtı hışmı hızdı hızlı ılığı ılımı ıracı ıradı ırağı ıralı ıranı ırayı ırkçı ırklı ırktı ısılı ısını ısısı ısıyı ışıdı ışığı ışılı ışını ıtırı ıvırı icabı icadı idamı ifası ifayı ikalı ikayı ikazı ilacı ilahı ilamı ilanı imacı imajı imalı imamı imanı imarı iması imayı inadı inalı inamı inanı iradı işarı itası izahı izamı izanı janrı jantı kabzı kaçlı kaçtı kağnı kahlı kahrı kahtı kakçı kaklı kaktı kalcı kaldı kalgı kallı kalpı kamcı kamçı kampı kancı kandı kanlı kansı kapçı kaplı kapsı kaptı karcı kardı kargı karlı karnı karsı karşı kartı kaskı kaslı kasrı kastı kaşlı kaştı katçı katkı katlı katsı kattı kavcı kavlı kavsı kaybı kaycı kaydı kaygı kaylı kaynı kaysı kazcı kazdı kazlı kıççı kıçlı kılcı kıldı kılgı kıllı kıncı kındı kınlı kıptı kırcı kırdı kırkı kırlı kıskı kısmı kıstı kışçı kışlı kıştı kıtlı kıttı kıydı kıygı kızdı kızlı kızsı klanı klası kralı lafçı laflı lafsı laftı lafzı lağvı laklı lamcı lamlı landı lavlı laydı maaşı maççı maçlı maçtı mahvı malcı maldı mallı maltı mantı marjı markı marsı marşı martı maskı maslı mastı maşçı matlı mattı mıhçı mıhlı mıklı mıydı miadı muafı naaşı naatı nabzı nahçı nahlı nakşı nalcı nallı namlı narcı narhı narlı naslı nassı naydı nazlı nazmı nısfı obalı obası obayı ocağı odacı odağı odalı odamı odanı odası odayı ohacı olalı olanı oları olası olayı omalı oması omayı onadı onanı onarı onatı onayı oracı orağı oralı oramı oranı orası orayı otacı otağı ovacı ovalı ovası ovayı oyacı oyalı oyanı oyası oyayı ozanı pahlı paktı pallı parkı parsı pasçı paslı passı pastı patçı patlı patsı pattı paydı paylı pıhtı pırlı pırtı plağı plajı planı puanı rafçı raflı raftı raksı rampı rantı rapçı raptı rastı raylı rıhtı rızkı sabrı saclı saçlı saçtı sadrı safçı saftı sağcı sağdı sağlı sağrı sahsı sahtı sakçı saklı saksı salcı saldı salgı sallı saltı samlı sancı sandı sangı sanlı sanrı sansı sapçı saplı saptı sardı sarfı sargı sarpı sathı sattı savcı savdı savlı saydı saygı saylı sayrı saysı sazcı sazdı sazlı sıçtı sıdkı sığcı sığdı sığlı sıkçı sıklı sıktı sırdı sırlı sırrı sırtı sızdı smaçı stadı stajı starı şaftı şahlı şahmı şahsı şahtı şakçı şalcı şaldı şallı şancı şandı şanlı şansı şapçı şaptı şarjı şarkı şartı şaştı şavkı şıkçı şıkkı şıklı şıktı şiarı şuası taamı taçlı taçtı tahtı takçı taklı taksı taktı talkı tamdı tancı tandı tankı tanlı tanrı tansı taptı tarcı tardı tarhı tarlı tartı tarzı taslı tastı taşçı taşlı taştı tatçı tatlı tattı tavlı tavrı taycı taydı tayfı taylı tıbbı tığlı tıktı tındı tınlı tıpçı tıpkı tıplı tıptı tıslı trapı trası uçağı uçanı uçarı uçası ufağı uladı ulağı ulalı ulamı ulanı umacı umanı umarı uranı uşağı utası uyağı uyanı uyarı uzadı uzağı uzalı uzayı vaazı vahçı vahlı vakfı valfı vampı vardı vargı varlı varsı vasfı vatlı vaydı vırtı yağcı yağdı yağlı yağsı yaktı yalcı yallı yancı yandı yankı yanlı yansı yaptı yardı yargı yarlı yarsı yasçı yaslı yassı yastı yaşçı yaşlı yaştı yatçı yatlı yatsı yattı yaycı yaydı yaygı yaylı yazcı yazdı yazgı yazlı yazsı yığdı yıktı yılcı yıldı yılgı yıllı zaafı zabtı zağlı zamcı zamdı zamkı zamlı zammı zandı zanlı zannı zaptı zarbı zarcı zardı zarfı zarlı zartı zattı zıddı zıhlı zıpçı zıptı zırhı zırtı zıttı