ABLAM Kelimesinin Anlami Nedir

Türkçe de ABLAM ile başlayan 23 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ABLAM ile biten 24 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde ABLAM bulunan 1 kelime yer almaktadır.
A ile başlayan 5 harfli kelimeler
abaca abacı abada abadi abalı abama abana abanı abani abart abası abaya abayı abdal abdda abdlı abece abese abesi abici abide abili abime abimi abine abini abise abisi abiye abiyi ablak ablam ablan ablin abone abram abrar abraş abril abuca abuda abuka abura abuya acaba acara acarı acele acemi aceze acıcı acıda acıdı acıka acılı acıma acımı acına acını acısa acısı acıta acıya acıyı acibe acile acili acize acizi acuna acunu acura acuru acuze aczim aczin açalı açama açana açanı açara açarı aççık açıca açıcı açıda açığa açığı açıla açılı açıma açımı açına açını açısı açışı açıya açıyı açken açlar açlık açlım açmak açmam açman açmaz açmış açsak açsam açsan açsın açtan açtık açtım açtın açtır adaba adabı adaca adacı adada adadı adağa adağı adale adalı adama adamı adana adanı adasa adası adaşa adaşı adata adaya adayı addan adden addım addır addin adede adedi ademe ademi adese adeta adete adeti adılı adıma adımı adına adını adıyı adice adide adile adili adimi adine adini adisi adiye adiyi adken adlan adlar adler adlık adlım adlın adlin admış adres adsal adsan adsek adsız adsin afaka afakı afaki afata afatı afazi afete afeti affet affım affın afide afife afifi afili afini afisi afişe afişi afiye afken aflar aflık afram afran afsız afsun aftan aftın aftır aftlı aftos afyon agahı agele agora agraf agucu agusu aguyu ağaca ağacı ağada ağalı ağama ağana ağanı ağara ağart ağası ağaya ağayı ağcın ağdam ağdan ağdım ağdır ağıcı ağıda ağıdı ağıla ağılı ağıma ağımı ağına ağını ağıra ağırı ağısı ağışı ağıyı ağlak ağlan ağlar ağlat ağlık ağmak ağmaz ağmış ağnam ağnat ağrım ağrın ağrır ağsak ağsal ağsam ağsan ağsın ağsız ağyar ağzım ağzın ahada ahali ahama ahana ahanı ahara aharı ahası ahaya ahayı ahbap ahdim ahdin ahenk ahfat ahımı ahına ahını ahıra ahırı ahice ahide ahili ahime ahini ahire ahiri ahisi ahiyi ahize ahkam ahlaf ahlak ahlan ahlar ahlat ahlın ahmak ahmış ahraz ahret ahsan ahşam ahşan ahşap ahtan ahtır ahulu ahusu ahuya ahuyu ahval aidat ailem ailen aitim aitiz aitse aitti ajana ajanı ajans ajite akaca akada akağa akait akaju akala akalı akamı akana akanı akara akarı akası akaya akayı akbaş akçam akçan akçen akçıl akçın akdim akdin akıca akıcı akıla akılı akıma akımı akına akını akısı akışa akışı akıta akıya akide akile akili akime akimi akken akkor akkuş aklan aklar aklaş aklen aklık aklım aklın aklim aklin akmak akmam akman akmaz akmış akora akort akoru akran akrep aksak aksal aksam aksan aksar aksat aksım aksın aksır aksim aksin aksla akslı akson aksta akstı akşam akşın aktan aktar aktık aktım aktın aktır aktif aktör akuta akutu akücü aküde akülü aküne akünü aküsü aküye aküyü akvam alaca alacı alada alaka alala alalı alama alamı alana alanı alarm alası alaya alayı alaza albay albüm alcık alçak alçal alçım alçın aldan aldat aldık aldım aldın aldır aleme alemi aleni alete aleti aleve alevi aleyh alfam alfan algde algım algın algin alıca alıcı alıma alımı alına alını alışa alışı alice alici alide alile alili alime alimi aline alini alisi aliye aliyi alize alken alkım alkış alkil alkol allak allan allar allat allık almaç almak almam alman almaş almaz almış alnım alnın aloda aloma alona alonu alosu aloya aloyu alpla alplı alsak alsam alsan alsın alsız altes altık altım altın altız altla altlı alton altta alttı amaca amacı amada amade amale amalı amali amana amanı aması amaya amayı ambar amber amcam amcan amele ameli amfor amibe amide amidi amigo amile amili amine amini amire amiri ammam amman ammen amorf amper ampir ampul amuda amudi amudu anaca anacı anada analı anama anamı anana anane ananı anası anaya anayı ancak ancam ancan ancın andaç andan andıç andık andım andın andır andız anele anemi angın angut anıcı anıda anıla anılı anıma anımı anına anını anıra anısı anışı anıta anıtı anıya anıyı anıza anızı anide anili anime anini anisi aniye aniyi anjin anken anket anlak anlam anlan anlar anlaş anlat anlık anlım anmak anmam anmaz anmış annem annen anodu anons ansak ansal ansam ansan ansın ansır ansız anten antet antik antla antlı antre antsa antta anttı anudu anüse anüsü anyon aorta aortu apacı apara aparı apart apaza apele apeli apışa apiko aplik aport apsen apsis aptal araba araca aracı arada aradı araka arakı arala aralı arama aramı arana aranı arasa arası araşa arata araya arayı araza arazı arazi arcın ardak ardam ardan ardıç ardık ardıl ardım ardın ardır arefe arena argaç argın argıt argom argon arıca arıcı arıda arığı arılı arıma arına arını arısı arışa arışı arıya arıyı arıza arızı arızi arian arife arifi ariya ariza arkaç arkam arkan arken arkın arkla arklı arkta arlan arlar arlık armam arman armış armut armuz aroma arpan arpça arpçı arpej arpım arpın arpla arpta arptı arsak arsal arsam arsan arsın arsız arşen arşın arşiv arşla arşta arştı artan artar artçı arter artık artıl artım artın artıp artır artış artla artlı artma artsa artsı artta arttı aruza aruzu aryan arzda arzdı arzım arzın arzla arzum arzun asaba asabı asabi asada asala asalı asama asamı asana asanı asara asarı asası asaya asayı asesi ashap asıcı asıkı asıla asılı asıma asımı asına asını asice aside asidi asile asili asime asimi asini asisi asist asiye asiyi asken asker askın askla aslam aslan aslar aslen aslık aslım aslın aslim aslin asmak asmam asman asmaz asmış aspur asrın asrim asrin assak assal assam assan assım assın astan astar astık astım astın astır astla astta asude aşağı aşalı aşama aşana aşanı aşara aşarı aşari aşçım aşere aşevi aşıcı aşıda aşığa aşığı aşıka aşıkı aşıla aşılı aşıma aşımı aşına aşını aşıra aşırı aşırt aşısı aşışı aşıya aşıyı aşina aşkçı aşkım aşkın aşkız aşkla aşklı aşksa aşkta aşktı aşlar aşlık aşmak aşmam aşman aşmaz aşmış aşnan aşsak aşsam aşsan aşsın aşsız aştan aştık aştım aştın aştır aşure ataca atacı atada atadı atağa atağı atalı atama atamı atana atanı atari atasa atası ataşa ataşe ataşı atata ataya atayı atede ateli atene atesi ateşe ateşi ateye ateyi atfen atfet atfın atıcı atığa atığı atıla atılı atıma atımı atına atını atışa atışı atici atide atiği atili atine atini atisi atiye atiyi atken atkım atkın atlan atlar atlas atlaş atlat atlet atlık atlım atmak atmam atman atmaz atmık atmış atole atolü atoma atomu atsak atsal atsam atsan atsın atsız attan attar attık attım attın attır autla autta auttu autum avala avale avalı avali avama avamı avans avara avare avaza avazı avcık avdan avdet avdır avene avgın avıma avımı avına avını avize avken avlak avlan avlar avlat avmış avrat avret avrom avsan avsın avuca avucu avuna avunç avurt avuta ayada ayağa ayağı ayale ayalı ayali ayama ayana ayanı ayara ayarı ayası ayaya ayayı ayaza ayazı aycık aycım aycın ayçam ayçan aydan aydık aydım aydın aydır ayete ayeti aygın aygır aygıt ayıba ayıbı ayıca ayıcı ayıda ayığı ayıla ayılı ayılt ayıma ayımı ayına ayını ayıra ayırt ayısı ayışı ayıya ayıyı ayine ayini ayken aylak aylam aylan aylar aylık aylım aylın aymak ayman aymaz aymış aynam aynan aynaz aynca aynda ayndı aynen aynım aynın aynız aynim aynin ayraç ayran ayrıç ayrık ayrıl ayrım ayrın ayrış ayrıt aysak aysal aysan aysın aysız aytış ayvam ayvan ayvaz ayyar ayyaş ayyuk azaba azabı azada azade azadı azala azalı azalt azama azamı azami azana azanı azara azarı azası azaya azayı azcık azdan azdık azdım azdır azgın azıda azığı azılı azımı azına azını azısı azıya azıyı azize azizi azken azlar azlet azlık azlım azlim azlin azmak azmam azman azmaz azmet azmış azmim azmin aznif azoik azota azotu azsak azsın
M ile sonlanan 5 harfli kelimeler
ablam abram aczim açlım açmam açsam açtım addım adlım affım afram ağdam ağdım ağnam ağrım ağsam ağzım ahdim ahkam ahşam ailem aitim akçam akdim aklım aklim akmam aksam aksım aksim akşam aktım akvam alarm albüm alçım aldım alfam algım alkım almam alnım alsam altım amcam ammam ancam andım anlam anlım anmam annem ansam ardam ardım argom arkam armam arpım arsam artım arzım arzum aslam aslım aslim asmam asrim assam assım astım aşçım aşkım aşmam aşsam aştım atkım atlım atmam atsam attım autum avrom aycım ayçam aydım aylam aylım aynam aynım aynim ayrım ayvam azdım azlım azlim azmam azmim babam bacam bacım baçım badem badim bağım baham bakam bakım bakim balam balem balım balom banim barem barım barom basım başım batım bayım bayim bazım bebem begüm bejim bekim belam belim benim berem berim besim beşim betam betim beyim bezem bezim bıkım bicim biçem biçim bilim binam binim bipim biram birim bitim bitüm bizim boğam boğum bohem bokum bolum bolüm bomum bonem bonom borum boşum botum boyam boyum bozam bozum bölüm budum bulum bunum buram burum busem buyum buzum büfem büküm bürom büyüm cadım cağım camım camim canım canim carım carim cazım cebim celim cemim cesim cezam cızım cicim cilam cinim cipim cirim cirom cisim corum coşum cudam curam cücem cüdam cürüm cüzam çabam çağım çakım çalım çamım çanım çapam çapım çarem çarım çatım çayım çekim çenem çetem çığım çıkım çıtam çıtım çiğim çilem çilim çisem çisim çişim çitam çiyim çizim çoğum çorum çöküm çöpüm çözüm dadım dağım dağim daham dahim dalım damım danam danem danım daram davam davım dayım dedem dedim defam defom değim deham dekim delim demem denim depom derem derim desem devam devem devim deyim dırım dışım dibim didim dikim dilim dinim dirim dişim diyem dizem dizim doğam doğum dokum dolam dolum donam donem donum dorum doyum dozum döküm dölüm dönem dönüm dulum dunum durum dutum duyum düğüm dünüm dürüm düşüm ebrum eczam eğdim eğmem eğrim eğsem ehram ehsim eklem eklim ekmem eksem eksim ektim elcim elçim eldem elmam elsem eltim elzem emdim emmem emmim emrim emsem encam endam endim enlem ensem enzim erdem erdim ergim erkem erkim ermem ersem ersim ertem esçim esham eskim eslim esrem estim eşlem eşyam etkim etmem etsem ettim evcim evham evlim evrem evrim eylem eylim eytam eyyam ezdim ezgim ezmem ezsem façam fakım falım fanım fanim farem farım fidem filim firem fişim fitim fobim fokum fonum forum fotom foyam gafım gamım ganim garım gayem gazam gazım gecem geçim gelim gemim genem genim genom gerim gezim gıdam gıdım gıkım gınam gidim giyim gizem golüm göçüm göğem göğüm gölüm gönüm görüm gözem gözüm guşam gücüm güdüm güğüm gülüm günüm gürem gürüm güvem hacım hacim haçım hadım hadim haham hakem hakim halam halem halım halim hamam hamım hamim hanem hanım hanim hapım haram harem harım hasım haşam hatam hatim havam hayam hayım hazam hazım hecem hecim hekim helem helim herim hısım hışım hızım hiçim hitam hizam hobim hocam horam horum hoşum hötüm hucum humum hurim huyum hücum hüküm hürüm ılgım ırkım ıssam ıtrim iadem ibram ibrem icram içkim içlem içmem içsem içtim iğdem iğnem ihram ikdam iklim iknam ikram ilçem ilgam ilgim ilham ilkem ilkim ilmim ilsem ilsim ilzam imgem imlam imzam incem incim indim inmem insem insim inşam islim ismim istem istim işçim işlem işlim iştem iştim itham itlim itmem itsem ittim izdim izlem iznim jürim kabam kabım kaçım kadem kadım kadim kafam kafem kakam kakım kalam kalem kalım kamam kamum kanam kanım kanim kapım karam karem karım karim kasam kasem kasım kaşem kaşım katım katim kavim kayam kayım kazam kazım keçim kedim kelam kelem kelim kepim kerem kerim kesem kesim keşim ketem ketum kıçım kıdem kılım kınam kınım kırım kısam kısım kışım kıtam kıvam kıyam kıyım kızım kilim kilom kimim kinim kiram kirim kişim kitim kocam koçum kodum kokum kolam kolim kolum komam konum koram korom korum koşam koşum kotam kotum kovam koyum kozam kozum köküm kölem körüm kösem köşem kötüm köyüm közüm kudüm kulem kulum kumam kumum kupam kuram kurum kusum kuşem kuşum kutum kuyum kuzum külüm küpem kürem kürüm küsüm lafım lağım lakam lakım lalam lalem lalım lalim lamam layım lazım leçem lehim lekem lepim leşim leyim lığım lifim ligim lipom liram lirim lisem lobim locam logom lokum lüzum maçam maçım madam madem makam makim malam malım malim malum mamam manam manim mapam masam masum maşam matem mayam mayim mayom mazım mazim meçim melim memem menim menüm meram merim meşum metam mezem mırım mıyım midem milim minem minim mirim misim miyim miyom modam modem molam mudim mukim mumum muşum mutam mutim muyum muzum mühim müyüm müzem nadim nalım namım nanem nanım naram narım nayım nazım nebim necim nedim nelim nemam nenem nenim nerem neşem netim nevam nevim neyim nicem ninem nizam notam notum nurum objem oğlum oktum oldum olmam olsam oltam omzum ordum orgum orsam ortam otizm ovdum oydum oylum öfkem ölçüm öldüm ölmem ölsem ömrüm öncem önlem önlüm öpmem öpsem öptüm ördüm örfüm örmem örsem örsüm örtüm ötmem övdüm övgüm övmem övsem öyküm özgem özgüm özlem özlüm özrüm paçam pakim papam param parem pasom paşam patim payam payem payım pazım peçem pekim penam perim peşim piçim pidem pikem pilim pipim pipom pirim pisim pişim popom posam posum pozum pulum pumam putum racim rahim rakam rakım ramim rayım razım recim reham rejim resim revam reyim rızam ricam rolüm rotam ruhum rujum rulom rüsum rüyam sabim saçım sadem safım sağım saham sahim sakam sakım sakim salam salım salim samım sanem sanım sapım saram sarım sarim satım savım sayam sayım sazım secim seçim sedam sefam sehim selam selem selim senam senem senim seram serem serim serum sesim setim sevim sezam sezim sığım sıkım sılam sıram sırım sıvım sızım sicim silim simam sinem sitem siyam sizim sobam sokum solom solum sonem sonum sopam sopum sorum sosum soyum söküm sönüm sözüm spazm sperm suçum sunam sunum surum susam suyum sürem sürüm süsüm sütüm süzüm şahım şakam şalem şalım şalim şanım şatom şefim şemam şerim şeyim şıkım şikem şilem şişem şişim şivem şokum şolom şovum şubem şunum şuram şutum şuyum tabam tabum tacım tadım takam takım takim talim tamam tamım tamim tamum tanem tanım tapam tapım tapum tarım tasam tasım taşım tavam tayam tayım tazem tazim tecim tefim teizm tekem tekim telam telem telim temam temim tenim tepem terem terim tezim tığım tıkım tikim tilim timim tipim tirem tirim tohum tokam tokum tolum tonum topum torum totem totom toyum tozum törem tözüm tubam tulum turam turum tutam tutum tuzum tüküm tümüm tüpüm türem türüm tütüm tüyom tüyüm uçmam uçsam uçtum ufkum ukdem umdum ummam umrem umsam urdum ussum ustam ustum utkum utsam uttum uydum uykum uymam uysam uzvum üçlüm ülkem ülküm ünlem ünlüm ünsem üssüm üstem üstüm üttüm üzdüm üzmem üzsem vadem vadim vahim vakam vakim vakum valim varım vasim vedam vefam vehim velim venim verem verim viyam vizem volim vurum yadım yağım yakam yakım yalım yamam yanım yanim yapım yaram yarım yarim yasam yasım yaşam yaşım yatım yayam yayım yazım yedim yelem yelim yemem yemim yenim yerim yesem yeşim yetim yıkım yılım yitim yoğum yokum yolum yorum yönüm yörem yudum yuvam yücem yüküm yünüm yüzüm zalim zarım zarim zatım zayim zekam zekim zenim zilim ziram ziyam zorum zulüm