AKÜYÜ Kelimesinin Anlami Nedir

Türkçe de AKÜYÜ ile başlayan 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu AKÜYÜ ile biten 1 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde AKÜYÜ bulunan 1 kelime yer almaktadır.
A ile başlayan 5 harfli kelimeler
abaca abacı abada abadi abalı abama abana abanı abani abart abası abaya abayı abdal abdda abdlı abece abese abesi abici abide abili abime abimi abine abini abise abisi abiye abiyi ablak ablam ablan ablin abone abram abrar abraş abril abuca abuda abuka abura abuya acaba acara acarı acele acemi aceze acıcı acıda acıdı acıka acılı acıma acımı acına acını acısa acısı acıta acıya acıyı acibe acile acili acize acizi acuna acunu acura acuru acuze aczim aczin açalı açama açana açanı açara açarı aççık açıca açıcı açıda açığa açığı açıla açılı açıma açımı açına açını açısı açışı açıya açıyı açken açlar açlık açlım açmak açmam açman açmaz açmış açsak açsam açsan açsın açtan açtık açtım açtın açtır adaba adabı adaca adacı adada adadı adağa adağı adale adalı adama adamı adana adanı adasa adası adaşa adaşı adata adaya adayı addan adden addım addır addin adede adedi ademe ademi adese adeta adete adeti adılı adıma adımı adına adını adıyı adice adide adile adili adimi adine adini adisi adiye adiyi adken adlan adlar adler adlık adlım adlın adlin admış adres adsal adsan adsek adsız adsin afaka afakı afaki afata afatı afazi afete afeti affet affım affın afide afife afifi afili afini afisi afişe afişi afiye afken aflar aflık afram afran afsız afsun aftan aftın aftır aftlı aftos afyon agahı agele agora agraf agucu agusu aguyu ağaca ağacı ağada ağalı ağama ağana ağanı ağara ağart ağası ağaya ağayı ağcın ağdam ağdan ağdım ağdır ağıcı ağıda ağıdı ağıla ağılı ağıma ağımı ağına ağını ağıra ağırı ağısı ağışı ağıyı ağlak ağlan ağlar ağlat ağlık ağmak ağmaz ağmış ağnam ağnat ağrım ağrın ağrır ağsak ağsal ağsam ağsan ağsın ağsız ağyar ağzım ağzın ahada ahali ahama ahana ahanı ahara aharı ahası ahaya ahayı ahbap ahdim ahdin ahenk ahfat ahımı ahına ahını ahıra ahırı ahice ahide ahili ahime ahini ahire ahiri ahisi ahiyi ahize ahkam ahlaf ahlak ahlan ahlar ahlat ahlın ahmak ahmış ahraz ahret ahsan ahşam ahşan ahşap ahtan ahtır ahulu ahusu ahuya ahuyu ahval aidat ailem ailen aitim aitiz aitse aitti ajana ajanı ajans ajite akaca akada akağa akait akaju akala akalı akamı akana akanı akara akarı akası akaya akayı akbaş akçam akçan akçen akçıl akçın akdim akdin akıca akıcı akıla akılı akıma akımı akına akını akısı akışa akışı akıta akıya akide akile akili akime akimi akken akkor akkuş aklan aklar aklaş aklen aklık aklım aklın aklim aklin akmak akmam akman akmaz akmış akora akort akoru akran akrep aksak aksal aksam aksan aksar aksat aksım aksın aksır aksim aksin aksla akslı akson aksta akstı akşam akşın aktan aktar aktık aktım aktın aktır aktif aktör akuta akutu akücü aküde akülü aküne akünü aküsü aküye aküyü akvam alaca alacı alada alaka alala alalı alama alamı alana alanı alarm alası alaya alayı alaza albay albüm alcık alçak alçal alçım alçın aldan aldat aldık aldım aldın aldır aleme alemi aleni alete aleti aleve alevi aleyh alfam alfan algde algım algın algin alıca alıcı alıma alımı alına alını alışa alışı alice alici alide alile alili alime alimi aline alini alisi aliye aliyi alize alken alkım alkış alkil alkol allak allan allar allat allık almaç almak almam alman almaş almaz almış alnım alnın aloda aloma alona alonu alosu aloya aloyu alpla alplı alsak alsam alsan alsın alsız altes altık altım altın altız altla altlı alton altta alttı amaca amacı amada amade amale amalı amali amana amanı aması amaya amayı ambar amber amcam amcan amele ameli amfor amibe amide amidi amigo amile amili amine amini amire amiri ammam amman ammen amorf amper ampir ampul amuda amudi amudu anaca anacı anada analı anama anamı anana anane ananı anası anaya anayı ancak ancam ancan ancın andaç andan andıç andık andım andın andır andız anele anemi angın angut anıcı anıda anıla anılı anıma anımı anına anını anıra anısı anışı anıta anıtı anıya anıyı anıza anızı anide anili anime anini anisi aniye aniyi anjin anken anket anlak anlam anlan anlar anlaş anlat anlık anlım anmak anmam anmaz anmış annem annen anodu anons ansak ansal ansam ansan ansın ansır ansız anten antet antik antla antlı antre antsa antta anttı anudu anüse anüsü anyon aorta aortu apacı apara aparı apart apaza apele apeli apışa apiko aplik aport apsen apsis aptal araba araca aracı arada aradı araka arakı arala aralı arama aramı arana aranı arasa arası araşa arata araya arayı araza arazı arazi arcın ardak ardam ardan ardıç ardık ardıl ardım ardın ardır arefe arena argaç argın argıt argom argon arıca arıcı arıda arığı arılı arıma arına arını arısı arışa arışı arıya arıyı arıza arızı arızi arian arife arifi ariya ariza arkaç arkam arkan arken arkın arkla arklı arkta arlan arlar arlık armam arman armış armut armuz aroma arpan arpça arpçı arpej arpım arpın arpla arpta arptı arsak arsal arsam arsan arsın arsız arşen arşın arşiv arşla arşta arştı artan artar artçı arter artık artıl artım artın artıp artır artış artla artlı artma artsa artsı artta arttı aruza aruzu aryan arzda arzdı arzım arzın arzla arzum arzun asaba asabı asabi asada asala asalı asama asamı asana asanı asara asarı asası asaya asayı asesi ashap asıcı asıkı asıla asılı asıma asımı asına asını asice aside asidi asile asili asime asimi asini asisi asist asiye asiyi asken asker askın askla aslam aslan aslar aslen aslık aslım aslın aslim aslin asmak asmam asman asmaz asmış aspur asrın asrim asrin assak assal assam assan assım assın astan astar astık astım astın astır astla astta asude aşağı aşalı aşama aşana aşanı aşara aşarı aşari aşçım aşere aşevi aşıcı aşıda aşığa aşığı aşıka aşıkı aşıla aşılı aşıma aşımı aşına aşını aşıra aşırı aşırt aşısı aşışı aşıya aşıyı aşina aşkçı aşkım aşkın aşkız aşkla aşklı aşksa aşkta aşktı aşlar aşlık aşmak aşmam aşman aşmaz aşmış aşnan aşsak aşsam aşsan aşsın aşsız aştan aştık aştım aştın aştır aşure ataca atacı atada atadı atağa atağı atalı atama atamı atana atanı atari atasa atası ataşa ataşe ataşı atata ataya atayı atede ateli atene atesi ateşe ateşi ateye ateyi atfen atfet atfın atıcı atığa atığı atıla atılı atıma atımı atına atını atışa atışı atici atide atiği atili atine atini atisi atiye atiyi atken atkım atkın atlan atlar atlas atlaş atlat atlet atlık atlım atmak atmam atman atmaz atmık atmış atole atolü atoma atomu atsak atsal atsam atsan atsın atsız attan attar attık attım attın attır autla autta auttu autum avala avale avalı avali avama avamı avans avara avare avaza avazı avcık avdan avdet avdır avene avgın avıma avımı avına avını avize avken avlak avlan avlar avlat avmış avrat avret avrom avsan avsın avuca avucu avuna avunç avurt avuta ayada ayağa ayağı ayale ayalı ayali ayama ayana ayanı ayara ayarı ayası ayaya ayayı ayaza ayazı aycık aycım aycın ayçam ayçan aydan aydık aydım aydın aydır ayete ayeti aygın aygır aygıt ayıba ayıbı ayıca ayıcı ayıda ayığı ayıla ayılı ayılt ayıma ayımı ayına ayını ayıra ayırt ayısı ayışı ayıya ayıyı ayine ayini ayken aylak aylam aylan aylar aylık aylım aylın aymak ayman aymaz aymış aynam aynan aynaz aynca aynda ayndı aynen aynım aynın aynız aynim aynin ayraç ayran ayrıç ayrık ayrıl ayrım ayrın ayrış ayrıt aysak aysal aysan aysın aysız aytış ayvam ayvan ayvaz ayyar ayyaş ayyuk azaba azabı azada azade azadı azala azalı azalt azama azamı azami azana azanı azara azarı azası azaya azayı azcık azdan azdık azdım azdır azgın azıda azığı azılı azımı azına azını azısı azıya azıyı azize azizi azken azlar azlet azlık azlım azlim azlin azmak azmam azman azmaz azmet azmış azmim azmin aznif azoik azota azotu azsak azsın
Ü ile sonlanan 5 harfli kelimeler
akücü akülü akünü aküsü aküyü anüsü atolü blöfü böğrü böldü böncü börkü börtü brütü büğrü büklü büktü bürgü büstü büzdü büzgü büzlü cürmü çöktü çöldü çöllü çöpçü çöplü çöptü çörlü çözdü çözgü çünkü döktü dölcü döllü döndü döngü dördü döşlü döştü dövdü düğdü düktü düncü dündü dünkü dürdü dürtü dürzü düşçü düşlü düşsü düştü düzcü düzdü düzgü düzlü ekolü etolü etüdü faulü flütü föndü fönlü fötrü fuldü golcü goldü gollü göçlü göçtü göğsü gökçü göklü göksü göktü gölcü göldü göllü gömdü göncü göndü gönlü gördü görgü görkü gözcü gözdü gözgü gözlü guslü güçlü güçsü güçtü gülcü güldü güllü gülsü güncü gündü günkü günlü gürcü gürdü gürlü gürsü gürzü güttü güzdü hükmü hürdü hürlü hüsnü hüznü jöndü kökçü köklü köktü köprü körcü kördü körlü kösçü kösnü köstü köşkü köycü köydü köylü köysü közlü küflü küfrü külcü küllü kültü küncü küngü künhü küpçü küplü kürdü kürkü kürsü küskü küstü kütçü kütlü küttü lökçü lüksü lütfü müftü mührü mülkü müydü nündü obüsü öbürü öcümü öcünü öcüsü öcüyü ödülü ödümü ödünü ödüyü öğüdü öğünü öğürü öküzü ölçtü ölücü ölülü ölümü ölünü ölüsü ölüşü ölüyü önümü önünü öpücü öpümü öpüşü örfçü örflü örklü örslü örstü örttü örücü örülü ötücü ötürü ötüşü övücü övülü özümü özünü özütü püftü pürlü püskü püslü rolcü roldü rollü rüknü rüşdü söktü söndü sörfü sövdü sövgü sözcü sözdü sözlü statü sulbü sündü süngü sürçü sürdü sürgü süsçü süslü süstü sütçü sütlü sütsü süttü süzdü şükrü törpü töslü tözcü tözlü trolü trükü tüflü tüktü tüldü tüllü tülsü tümlü tüncü tündü tüpçü tüplü tüpsü tüptü türdü türkü türlü tütsü tüttü tüycü tüydü tüylü tüysü usulü üçümü üçünü üçüzü ümüğü ünümü ününü ürktü ürünü üstlü üşüdü ütücü ütülü ütümü ütünü ütüsü ütüyü üzücü üzümü yöndü yönlü yükçü yüklü yüktü yüncü yünlü yüsrü yüzcü yüzdü yüzlü yüzsü zulmü zühdü zülfü