AKAİT Kelimesinin Anlamı

Türkçe de akait ile başlayan 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu akait ile biten 1 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde akait bulunan 10 kelime yer almaktadır.

akait

ç. a. (aka:it) din b. 1. Bir dinin ögrenilmesi gereken inançlarinin ve tapinma kurallarinin tümü. 2. Bu kurallari toplayan kitap.