ALTIK Kelimesinin Anlami Nedir

Türkçe de ALTIK ile başlayan 5 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ALTIK ile biten 2 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde ALTIK bulunan 16 kelime yer almaktadır.

isim, mantık Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu: "Kimi insanlar fânidir" önermesi "Bütün insanlar fânidir" önermesinin altığı olur