AYİN Kelimesinin Anlamı

Türkçe de ayin ile başlayan 70 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ayin ile biten 6 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde ayin bulunan 380 kelime yer almaktadır.

ayin

a. esk. Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adi.

Cigerlerden gelen havanin girtlaga çarpmasi ile olusan ve Arapçada (ع) isareti ile karsilanan hançere ünsüzü. Bu ses dilimize Arapçadan geçmis adet, âdet, ayar, ayip, dava (<Ar. da?vâ), davaci (<Ar. da?vâ+ci), ibadet, ibret, malûm (<Ar. ma?lûm), Osman, ömür gibi sözlerde yer alir. Ancak, bu sözlerdeki ayinlar ünsüzlük niteligini yitirerek birer ünlüye dönüsmüstür.

nesne.