BATİ Kelimesinin Anlamı

Türkçe de bati ile başlayan 23 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bati ile biten 4 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde bati bulunan 135 kelime yer almaktadır.

bati

a. 1. Yeryüzündeki baslica dört yönden günesin battigi yön, gün batisi, günindi, garp, magrip, dogu karsiti: ?En batida sari, iki yüksek tepeli bir dag.? -H. E. Adivar. 2. Bulunulan yere göre günesin battigi yönde olan bölge, garp. 3. gök b. Günesin 22 Martta ve 23 Eylülde battigi nokta.

Simdiki zaman eki (tekil üçüncü sahis), -yor

Uzak: O mahalle bize bati, görünmez.

Eylemlerin sonuna eklenerek simdiki zamani belirtir: Anamgil gelibati.

Herhangi bir yerde, günesin 21 Mart ve 23 Eylülde battigi yön. bkz, anayönler.

22 mart ve 23 eylülde, yani günes eslekte iken, gözeriminde günesin battigi yer.

(cografya, astronomi)

(batisal) (cografya)

Günesin battigi yer.

öz. a. 1. Günesin battigi yöndeki ülkeler bölgesi, Garp. 2. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika: ?Onun için Bati'da bunlara birer fonksiyon buluyorlar.? -B. Felek.

Cinsiyet: Erkek
Günesin battigi yön.
Cinsiyet: Kiz
Günesin battigi yön.

Sanliurfa ili, Sekerli bucagina bagli bir yerlesim birimi.