BUAT Kelimesinin Anlamı

Türkçe de buat ile başlayan 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu buat ile biten 2 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde buat bulunan 25 kelime yer almaktadır.

buat

a. fiz. Elektrik akimi devrelerinde birlestirme yapmak veya akimi bir veya daha fazla kola ayirmak için kullanilan kutu.