KOT Kelimesinin Anlamı

Türkçe de kot ile başlayan 382 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kot ile biten 6 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde kot bulunan 1940 kelime yer almaktadır.

kot

(I) a. 1. Giysi yapilan bir tür mavi, kaba pamuklu kumas, blucin. 2. sf. Bu kumastan yapilan (giysi): Kot pantolon.

(II) a. mim. Temel ile zemin arasindaki yükseklik.

(III) a. hlk. Yörelere göre degisen ölçüde tahil alabilen, tahtadan yapilmis bir ölçek.

Alti-sekiz kilo tahil alan tahtadan yapilmis bir ölçek.

Çukur

Kiç, göt

Bir siniflandirma islemi için kullanilan simge.

bk. yükselti.