LİPİT Kelimesinin Anlamı

Türkçe de lipit ile başlayan 5 adet kelime bulunmaktadır. Sonu lipit ile biten 1 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde lipit bulunan 30 kelime yer almaktadır.

lipit

a. Hayvan ve bitki dokularinin eter, benzin, kloroform vb. yag çözücülerinde eriyen bölümü.

Protoplazmanin alkol ve eterde çözünen ve suda çözünmeyen bilesenler, yag ve lipoitler için bir terim.

Alkol, eter, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünen, suda çözünmeyen yag veya yaga benzer maddelerle karakterize olan heterojen bir grup.

Baslica karbon ve hidrojen atomlarindan olusan, suda çözünmeyen ancak eter, kloroform ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen organik maddeler.