ATMAK Kelimesinin Anlami Nedir

Türkçe de ATMAK ile başlayan 23 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ATMAK ile biten 157 adet farklı sözcük bulunmaktadır. Son olarak içerisinde ATMAK bulunan 656 kelime yer almaktadır.

1. -i, -e Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak"Taşı suya atmak."

2. Bir şeyi yere doğru bırakmak

3. Bir kimsenin ilişiğini kesmek

4. -e, nsz Koymak"Mutlaka yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz." - B. Felek

5. Rastgele bir kenara koymak

6. -den, nsz Uzatmak"Vapurdan iskeleye attılar."

7. Bir yerden başka bir yere taşımak"Hazır araba varken eşyayı eve atalım."

8. nsz Sille, tokat vurmak

9. nsz Top, tüfek vb. silahları patlatmak

10. nsz Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak"Ona üç kurşun attı, vuramadı."

11. -e, nsz Geri bırakmak, ertelemek"Bu konunun tartışılmasını gelecek haftaya attılar."

12. Örtmek"Sırtına bir şal attı."

13. Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek"Suçu onun üzerine attılar."

14. -i, -den Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak

15. -i İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak"Bu lüzumsuz eşyayı atmalı."

16. -i Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek"Şapka inkılabıyla fesi attık."

17. -i Çıkarmak, dışarıya vermek"Yabancı cisimleri vücut atar."

18. -i Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak"Köprüyü dinamitle attılar."

19. -i Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak"Pamuğu atmak."

20. nsz Çatlamak

21. nsz Yırtılmak

22. -den Yapışık olduğu yerden ayrılmak

23. nsz Kalp, nabız vurmak, çarpmak"Kalbi hızlı hızlı atıyor."

24. -i Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak"Sıcak basınca sırtındaki ceketi attı."

25. -den, -i Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak

26. -i Değerini eksiltmek

27. nsz Göndermek, yollamak"Mektup atmak."

28. -den Terk etmek

29. Götürmek"Gözüne kestirdiği erkeği tavlayıp resmen oraya atarmış." - A. İlhan

30. nsz Söylemek"Gazel attı."

31. nsz Yalan veya abartmalı söz söylemek"Gene atmaya başladı."

32. nsz Bilmeden, kestirerek söylemek"Bilgi yarışmasında attı ama tutturamadı."

33. nsz İçki içmek"Şimdi arzu buyrulursa dostluğumuzu takviye için şöyle bir iki kadeh atalım." - N. Hikmet